Dansk Andels Cement 2004

Præsentations-/skitsemodel 1:100

Modellen blev brugt til at undersøge de konstruktive principper i bygningen. Den viser bygningen, som den så ud på daværende tidspunkt og før min bearbejdning.

 
 
Xenia Mastrantones: +45 2026 5812 - xenia@mastrantones.dk