ReCycling Universe

Afgangsprojekt 2004. Projektet består af to dele; dels en formulering af en ny type uddannelse for arbejdsløse (programmet), dels den arkitektoniske bearbejdning af en allerede eksisterende bygning i Nr. Sundby. Bygningen tænkes genanvendt som tænketank for genbrugsstrategier og genanvendelse.

Denne side: Østfacade

 
 
Xenia Mastrantones: +45 2026 5812 - xenia@mastrantones.dk